معرفی گل کوکب کوهی چهارشنبه بیست و پنجم خرداد 1390 16:18

نام فارسی: گل کوکب کوهی

نام علمی: Rudbeckia fulgida

نام انگلیسی: Coneflower

تيره گياه شناسي: Asteraceae, Compositae

طبقه بندی از لحاظ گل کاری: گل چندساله


نوشته شده توسط علی آل‌مردان  | لینک ثابت |