باغبانی دانلود (Horticultural Downloads)

نام فارسی: نوعی لادن

نام علمی: Tropaeolum pentaphyllum

نام انگلیسی: -------------

تيره گياه شناسي: Tropaeolaceae

طبقه بندی از لحاظ گل کاری: گل یکساله حساس به سرما

 براي مشاهده تصاوير به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 15:2  توسط علی آل‌مردان  | 

نام فارسی: لادن

نام علمی: Tropaeolum majus

نام انگلیسی: Nastartium

تيره گياه شناسي: Tropaeolaceae

طبقه بندی از لحاظ گل کاری: گل یکساله حساس به سرما

 براي مشاهده تصاوير به ادامه مطلب مراجعه نماييدادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:56  توسط علی آل‌مردان  | 

نام فارسی: اطلسی

نام علمی: Petunia ×hybrida

نام انگلیسی: Petunia

تيره گياه شناسي: Solanaceae

طبقه بندی از لحاظ گل کاری: گل یکساله حساس به سرما

 براي مشاهده تصاوير به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:45  توسط علی آل‌مردان  | 

نام فارسی: ابری

نام علمی: Ageratum houstonianum

نام انگلیسی: Floss flower

تيره گياه شناسي: Asteraceae, compositae

طبقه بندی از لحاظ گل کاری: گل یکساله حساس به سرما

 براي مشاهده تصاوير به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:21  توسط علی آل‌مردان  | 

نام فارسی: آهار

نام علمی: Zinnia grandiflora

نام انگلیسی: Zinnia

تيره گياه شناسي: Asteraceae, compositae

طبقه بندی از لحاظ گل کاری: گل یکساله حساس به سرما

 براي مشاهده تصاوير به ادامه مطلب مراجعه نماييد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 11:55  توسط علی آل‌مردان  | 

نام فارسی: آهار

نام علمی: Zinnia angustifolia

نام انگلیسی: Zinnia

تيره گياه شناسي: Asteraceae, compositae

طبقه بندی از لحاظ گل کاری: گل یکساله حساس به سرما

 براي مشاهده تصاوير به ادامه مطلب مراجعه نماييدادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 10:28  توسط علی آل‌مردان  | 

نام فارسی: آهار

نام علمی: Zinnia elegans

نام انگلیسی: Zinnia

تيره گياه شناسي: Asteraceae, compositae

طبقه بندی از لحاظ گل کاری: گل یکساله حساس به سرما

 براي مشاهده تصاوير به ادامه مطلب مراجعه نماييد
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۹ساعت 20:9  توسط علی آل‌مردان  | 

نام فارسی

English name

Botanical name

Family

گوجه فرنگی

Tomato

Lycopersicon esculentum

Solanaceae

معمولی

Common tomato

L. e. var. commun

Solanaceae

برگ پهن

L. e. var. grandifolium

Solanaceae

ریز آلبالویی شکل

Cherry tomato

L. e. var. cerasiforme

Solanaceae

گلابی شکل

L. e. var. pyriforme

Solanaceae

بادمجان

Eggplant (Aubergine)

Solanum melongena

Solanaceae

معمولی

Common eggplant

S. m. var. esculentum

Solanaceae

قلمی

Snake eggplant

S. m. var. serpentinum

Solanaceae

پاکوتاه

Dwarf eggplant

S. m. var. depressum

Solanaceae

فلفل

Pepper

Capsicum frutescens

Solanaceae

مخروطی شکل

Cone pepper

C. f. var. concides

Solanaceae

گیلاسی شکل

Cherry pepper

C. f. ver. cerasiforme

Solanaceae

خوشه­ای قرمز

Red cluster pepper

C. f. var. fasciculatum

Solanaceae

کشیده و باریک

Long pepper

C. f. var. longum

Solanaceae

دلمه­ای یا شیرین

Sweet or Bell pepper

C. f. var. grossum

Solanaceae

خیار

Cucumber

Cucumis sativus

Cucurbitaceae

جرکین

Gherkin

Cucumis anguria

Cucurbitaceae

هندوانه

Watermelon

Citrullus vulgaris

Cucurbitaceae

خریزه و طالبی

Melon & Muskmelon

Cucumis melo

Cucurbitaceae

Net (Netted) melon

C. m. var. reticulatus

Cucurbitaceae

Cantaloupe

C. m. var. cantalupensis

Cucurbitaceae

Winter melon

C. m. var. inodorus

Cucurbitaceae

کدو مسمایی

Autumn pumpkin

Cucurbita pepo

Cucurbitaceae

کدو تنبل

Hubbard squash

C. maxima

Cucurbitaceae

Cushaw

C. mixta

Cucurbitaceae

کدو حلوایی

Winter crookneck

C. moschata

Cucurbitaceae

کدو قلیانی

Bottle gourd

Lagenaria siceraria

Cucurbitaceae

بامیه

Okra (Gumbo)

Hibiscus esculentus

Malvaceae

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:19  توسط علی آل‌مردان  | 

Family

Botanical name

English name

نام فارسی

Asteraceae (Compositae)

Lactuca sativa

Lettuce

کاهو

Asteraceae (Compositae)

L. s. var. capitata

Head lettuce

کاهوی پیچ گرد

Asteraceae (Compositae)

L. s. var. longifolia

Romain or cos lettuce

کاهوی پیچ معمولی

Asteraceae (Compositae)

L. s. var. crispa

Leaf lettuce

کاهو پرک یا کاهو برگ

Asteraceae (Compositae)

L. s. var. asparagina

Stem or Asparagus lettuce

کاهوی ساقه

Chenopodiaceae

Spinacia oleracea

Spinach

اسفناج

Chenopodiaceae

S. o. var. inermis

Smooth or round-seeded

اسفناج بذر گرد و صاف

Chenopodiaceae

S. o. var. spinosa

Prickly-seeded

اسفناج بذر خاردار یا تیغ­دار

Aizoaceae (Tetragoniaceae)

Tetragonia tetragonioides

New-Zealand spinach

اسفناج زلاند جدید

Umbelliferae (Apiaceae)

Petroselinum crispum

Parsley

جعفری

Umbelliferae (Apiaceae)

P. c. var. neapolitanum

Plain-leaved or Flat leaf

جعفری برگ ساده

Umbelliferae (Apiaceae)

 

Double-curled

جعفری برگ مجعد و پیچیده

Umbelliferae (Apiaceae)

 

Triple-curled or Moss

جعفری با برگ­های کاملا مجعد

Umbelliferae (Apiaceae)

Apium graveolens var. dulce

Celery

کرفس (معمولی)

Umbelliferae (Apiaceae)

A. g. var. rapaceum

Celeriac or Knob celery

کرفس قمری

Umbelliferae (Apiaceae)

A. g. var. secalinum

Leaf celery

کرفس برگی

Umbelliferae (Apiaceae)

Coriandrum sativum

Coriander

گشنیز

Umbelliferae (Apiaceae)

Anethum graveolens

Dill

شبت یا شوید

Leguminosae (Fabaceae)

Trigonella foenumgraecum

Fenugreek

شنبلیله

Cruciferae (Brassicaceae)

Lepidium sativum

Cress or Garden cress

شاهی

Asteraceae (Compositae)

Artemisia dracunculus

Tarragon

ترخون

Labiatae (Lamiaceae)

Ocimum basilicum

Sweet basil

ریحان

Labiatae (Lamiaceae)

Mentha sativa

Common or Spearmint

نعناع

Labiatae (Lamiaceae)

M. aquatica

Water mint

نعناع آبی

Labiatae (Lamiaceae)

M. arvensis

Field mint or Corn mint

نعناع صحرایی

Labiatae (Lamiaceae)

M. piperita

Pepper mint

نعناع فلفلی

Labiatae (Lamiaceae)

M. sylvestris

Wild mint or Horse mint

نعناع وحشی

Labiatae (Lamiaceae)

M. pulegium

Pudding grass

پودنه

Labiatae (Lamiaceae)

Satureia hortensis

Savory

مرزه

Labiatae (Lamiaceae)

S. montana

Winter savory

مرزه زمستانی

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 18:5  توسط علی آل‌مردان  | 

31- علت عدم به موقع باز شدن جوانه های درختان میوه در بهار چیست؟

1- اختلالات ناشی از تنش خشکی

2- رشد رویشی زیاد

3- کمبود تغذیه

4- ناکافی بودن نیاز سرمایی درختان

پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. ناکافی بودن نیاز سرمایی در درختان موجب بی نظم شدن گلدهی و گلدهی غیر به موقع می گردد.

 

32- کدام یک از روش های آبیاری درختان میوه به ترتیب کمترین بازده و بیشترین مشکل تجمع نمک را دارند؟

1- غرقابی – نشتی

2- غرقابی – قطره ای

3- نشتی – بارانی

4- نشتی – قطره ای

پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است. آبیاری غزقابی کمترین بازده و آبیاری قطره ای بیشترین مشکل تجمع نمک را دارد.

 

33- کدام نوع از ریزش می تواند در اثر تأمین نشدن نیاز سرمایی درختان میوه صورت گیرد؟

1- ریزش جوانه های متورم شده

2- ریزش گل های گرده افشانی شده

3- ریزش پیش از برداشت

4- ریزش جودرو

پاسخ: گزینۀ 1 پاسخ صحیح است. ریزش گل های گرده افشانی شده می تواند ناشی از تلقیح نشدن و یا تلقیح ناکافی صورت گیرد. ریزش قبل از برداشت ناشی از اتیلن بوده و ریزش جودرو بر اثر رقابت میوه ها بر سر مواد غذایی رخ می دهد.

 

34- بهترین پایه برای گلابی در زمین های سنگلاخی کدام است؟

1- ازگیل

2- به

3- زالزالک

4- گلابی های بذری

پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. زالزالک در زمین های سنگلاخی به عنوان پایه برای گلابی استفاده می شود. به نیاز به آبیاری منظم و مرتب دارد، در صورتی که در زمین های سنگلاخی امکان انجام صحیح آبیاری منظم کم است.

 

35- دایکوگامی در کدام یک از درختان میوۀ زیر دیده نمی شود؟

1- بادام

2- پکان

3- فندق

4- گردو

پاسخ: این سؤال اشتباه است. در تمام درختان میوۀ ذکر شده حالت ناهمرسی دیده می شود، ولی ناهمرسی در پکان، گردو و فندق بیشتر شناخته شده است، در صورتی که بادام نیز دارای ناهمرسی از نوع ماده پیش رسی (پروتوژینی) است. احتمالاً گزینۀ 1 پاسخ صحیح است.

 

36- تأثیر منبع دانۀ گرده بر روی خصوصیات میوه چه نام دارد؟ و در چه گیاهی دیده می شود؟

1- زنیا – بادام

2- متازنیا – خرما

3- متازنیا – زیتون

4- زنیا – گردو

پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است.

ردگذاری (Xenia) = تأثیر دانۀ گرده بر اندوسپرم و رویان دانه، پس ربطی به خصوصیات میوه نداشته و مربوط به خصوصیات بذر است. در بادام و گردو دیده می شود.

فراردگذاری (Metaxenia) = تأثیر دانۀ گرده بر کیفیت فرابر میوه، روی میوه تأثیر دارد، این حالت در خرما دیده شده است.

 

37- تعداد برگ لازم برای رشد و نمو هر خوشه در درختان خرما به چه عواملی وابسته است؟

1- اندازۀ برگ در هر رقم

2- سن درختان

3- سلامت برگ

4- اندازۀ خوشه و اندازه برگ در هر رقم

پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است.

 

38- عامل اصلی در تعیین محدودۀ پراکنش درختان میوه کدام است؟

1- مخازن بزرگ آب

2- منشأ گونۀ مورد نظر

3- اقلیم

4- شرایط خاکی منطقه

پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. اقلیم مهمترین فاکتور برای تعیین محل کاشت درختان میوه است.

 

39- کدام گزینه در مورد هرس درختان هلو صحیح می باشد.

1- در 5 سال اول هرس شدید و عدم نیاز به هرس در زمان بلوغ

2- درختان بالغ نیاز چندانی به هرس نداشته و فقط نوک شاخه ها حذف می شوند.

3- درختان بالغ هرس خفیف می شوند و حذف 25 درصد شاخه صورت گرفته و نوک شاخه های باقی مانده بریده می شود.

4- درختان بالغ هلو را هرس شدید می کنند و 50 درصد شاخه ها را هرس کرده و شاخه های باقی مانده را نیز از 20 الی 25 سانتی متری هرس می کنند.

پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. درختان هلو در سال های اول (حدود 5 سال) به هرس نیاز ندارند ولی با بالغ شدن درخت و تولید محصول نیاز به هرس شدید شده و علت نیاز داشتن هرس شدید این است که اولا میوه هلو درشت است و ثانیا فقط روی شاخه های یکساله تشکیل می شود. پس برای تولید محصول درخت هلو به رشد جدید نیاز دارد.

 

40- پارتنوکارپی در کدام یک از موارد ذکر شده مشکل ساز است؟

1- انجیر

2- ریزمیوه ها

3- خشک میوه ها

4- دانه دارها

پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. قسمت قابل استفادۀ خشک میوه ها در واقع بذر است (مانند گردو)، پس بکرباری که تولید میوۀ بدون بذر می باشد، می تواند پوکی و کاهش محصول را به دنبال داشته باشد.

 

41- مهمترین عامل پوکی بذر در پسته کدام مورد است؟

1- سقط بذر

2- بکرباری (پارتنوکارپی)

3- عدم تأمین نیاز سرمایی

4- هرس نامناسب

پاسخ: گزینۀ 1 پاسخ صحیح است.

 

42- کدام درخت میوه به زهکشی ناقص خاک حساس تر است؟

1- آلو

2- خرما

3- هلو

4- گلابی

پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. هلو به علت تولید ترکیبات سمی (سیانید هیدروژن HCN) در شرایط با زهکشی ناقص از بقیۀ درختان میوه ذکر شده حساس تر است.

43- منابع بزرگ آب باعث کدام مورد می شوند.

1- افزایش سرمازدگی بهاره

2- کاهش سرمازدگی بهاره

3- شروع رشد زودتر در بهار

4- کوتاه تر شدن فصل رشد

پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است. آب به علت گنجایش حرارتی بالا نه تنها موجب کاهش سرمازدگی بهاره می شود، بلکه خسارت های سرمازدگی پاییزه و نیز خسارات ناشی از گرما را نیز کاهش می دهد.

 

44- کدام گزینه در مورد زردآلو صحیح است؟

1- بین طول میانگره ها و گل انگیزی رابطۀ منفی دیده می شود.

2- بین تعداد کل گره های شاخه و جوانه های گل رابطۀ منفی دیده می شود.

3- بین طول میان گره ها و گل انگیزی رابطه مثبت دیده می شود.

بین تعداد کل گره های موجود بر روی درخت و جوانه های گل رابطۀ منفی دیده می شود.

پاسخ: گزینۀ 1 پاسخ صحیح است. بین طول میانگره ها و گل انگیزی رابطه منفی وجود دارد، اما بین تعداد کل گره های موجود بر روی یک درخت و جوانه های گل همبستگی مثبت دیده می شود.

 

45- در خرما بیشترین تجمع ساکارز در کدام مرحله صورت می گیرد.

1- رطب

2- خلال

3- تمار

4- کیمری

پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. در مرحلۀ تمار بیشترین قنر تجمع می یابد.

 

46- گل های ماده و نر نارگیل چگونه هستند؟

1- جداگانه روی یک درخت

2- گل ها هرمافرودیت هستند

3- بر روی دو خوشۀ جدا

4- بر روی یک خوشه

پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. نارگیل گیاهی تک پایه است و گل های نر و مادۀ آن بر روی یک خوشه ولی جدا از هم تشکیل می شوند.

 

47- کدام یک از حالات زیر مربوط به گل آذین انبه است؟

1- گل ها کامل

2- گل نر + گل ماده

3- هرمافرودیت + نر

      4- هرمافرودیت + ماده

پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. انبه گیاهی Andro-monoecious می باشد.

 

48- مهمترین علت گسترش بیماریهای ویروسی و شبه ویروسی در مرکبات ایران کدام است؟

1- عدم وجود پایۀ مقاوم

2- روش رایج تکثیر

3- زیاد بودن ناقل ها

4- عدم وجود قرنطینه مناسب

پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است.

 

49- با کشت بذر کدام یک از گیاهان زیر احتمال تولید نهال های True to type وجود دارد.

1- انبه – پاپایا

2- آووکادو – سیتروملو

3- گریپ فروت – آووکادو

4- سیتروملو – انبه

پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. سیتروملو (از مرکبات) و انبه دارای بذور چندرویانی هستند.

 

50- کدام ژنوتایپ زیر یک هیبرید بین گونه ای است؟

1- نارنگی آنشو

2- نارنگی پیچ

3- نارنگی یونکان

4- نارنگی کینگ

پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است.

 

 

 

51- عملی ترین روش مبارزه با کرم گلوگاه انار در ایران چیست؟

1- حذف پرچم ها بعد از لقاح

2- حذف پرچم قبل از لقاح

3- سمپاشی مداوم و مناسب باغ و مخصوصا میوه ها

4- هرس برای کاهش تجمع رطوبت هوا در باغ

پاسخ: گزینۀ 1 پاسخ صحیح است. سمپاشی به دلیل در دسترس نبودن آفت عملی نمی باشد. جمع آوری میوه های آلوده و سوزاندن آنها تا حدودی موثر است. در سالهای اخیر آزمایشهایی با حذف پرچم ها برای کنترل این آفت موثر واقع شده است و چون انار برای تشکیل میوه به گرده افشانی نیازمند است، پس عمل حذف پرچم ها باید بعد از تلقیح صورت گیرد.

ولی به نظر می آید این سوال اشتباه باشد، چون که حذف پرچم ها در یک درخت ممکن است عملی باشد ولی در سطح باغ عملی نیست و جنبه کاربردی نخواهد داشت.

 

 

52- سیترنج یکی از پایه های مرکبات است که از تلاقی ........ بوجود آمده است.

1- گریپ فروت و نارنج 3 برگچه

2- نارنگی و پرتقال

3- نارنگی و کامکوات

4- پرتقال و نارنج 3 برگچه

پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است.

 

 

 

53- برای انتخاب رقم مناسب توت فرنگی برای یک منطقۀ جدید کدام فاکتورها را باید در نظر داشت؟

1- دامنۀ دما و تأثیر آن بر گلدهی توت فرنگی

2- فتوپریود منطقه و تأثیر آن بر گلدهی

3- دامنۀ دما، فتوپریود و واکنش متقابل آنها

4- در صورتی که منطقه دارای دمای بالا نباشد، برای توت فرنگی مناسب است

پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است. توت فرنگی گیاهی روزکوتاه اختیاری است، پس علاوه بر فتوپریود، دما نیز روی گلدهی آن تأثیر گذار خواهد بود.

 

54- علت اصلی استفادۀ بیشتر از چند سیستم خاص تربیت مو مانند Y، T، T شیبدار و پرگولا در تربیت انگورهای تازه خوری چیست؟

1- عملکرد بالا و در دسترس بودن برای مدیریت بهتر

2- سازگاری بیشتر ارقام تازه خوری با این سیستم ها

3- جلوگیری از سوختن خوشه ها در مقابل آفتاب شدید

4- اقتصادی بودن ایجاد این نوع داربستها از نظر هزینۀ ساخت

پاسخ: گزینۀ 1 پاسخ صحیح است.

 

 

55- به چه دلیلی حلقه برداری باعث افزایش گل انگیزی در انگور می شود؟

1- کاهش نسبت C به N در بالای محل حلقه برداری

2- افزایش میزان کربوهیدرات ها در بالای محل حلقه برداری

3- نقشی در نسبت C به N ندارد، بلکه موجب افزایش جیبرلین و اکسین می شود.

4- باعث افزایش هناصر غذایی دیگر مثل فسفر و پتاسیم می شود.

پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است. نسبت C به N در بالای محل حلقه برداری افزایش می یابد.

 

56- تشکیل میوه در انگور رقم های سلطانی، عسگری و یاقوتی به چه روشی است؟

1- Empty seeded

2- Parthenocaripy

3- Stenospermocarpy

4- Stimulative parthenocarpy

پاسخ: گزینۀ 3 پاسخ صحیح است.

 

57- کدام یک از ارقام لیموترش (Citrus limon) بیشتر به عنوان پایۀ مرکبات مطرح است؟

1- Eurka

2- Meyer

3- Lisbon

4- Rough lemon

پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است.

 

58- در درختان خرمالو تشکیل جوانۀ گل روی ...... و گلها روی ........ ظاهر می شوند.

1- رشد سال جاری – رشد سال جاری

2- رشد سال جاری – شاخه یک ساله

3- شاخه یک ساله – شاخه یک ساله

4- شاخه یک ساله – رشد سال جاری

پاسخ: گزینۀ ..... پاسخ صحیح است.

 

59- پایۀ مرکبات اژدهای پرنده (Flying dragon) یکی از پایه های پاکوتاه کنندۀ مقاوم به سرما و ویروس تریستیزا است، ولی در نواحی جنوبی کشور کمتر استفاده می شود، چرا؟

1- ناسازگاری پیوند

2- نیاز خاک با pH پایین

3- کاهش کیفیت میوۀ پیوندک

4- به دلیل سال آوری

پاسخ: گزینۀ 2 پاسخ صحیح است.

 

60- تولید میوۀ انجیر در رقم ازمیر روی چه شاخه هایی صروت می گیرد؟

1- اسپوریک و دوساله

2- یک ساله

3- دوساله

4- سال جاری

پاسخ: گزینۀ 4 پاسخ صحیح است. با توجه به اینکه انجیر ازمیر محصول بهاره ندارد، پس گزینه های 1، 2 و 3 رد می شوند. محصول اصلی یا Main crop در انجیر ازمیر روی شاخه های سال جاری تشکیل می شود.

+ نوشته شده در  جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ساعت 16:5  توسط علی آل‌مردان  |